"מכיוון שהיא איננה מתחרה עם אף אחד, אף אחד לא יכול להתחרות איתה."