"פנים יפות יזדקנו וגוף מושלם ישתנה, אך נשמה יפה תמיד תישאר נשמה יפה."