"סלח לעצמך על העיוורון ששם אותך בדרך של אלו שבגדו בך. לפעמים לב טוב אינו רואה את הרע."