"רוב האנשים לא באמת רוצים את האמת. הם רוצים אישור מתמיד שהדברים בהם הם מאמינים הם האמת."