"מעט מאוד נדרש כדי להגיע לחיים מאושרים; זה הכל בתוכך, בדרך המחשבה שלך."