"אומרים שכסף לא יכול לקנות אושר אבל אני מניח שכולם רוצים לבדוק את זה בעצמם."