"תדחו למחר רק את מה שאתם מוכנים למות לפני שעשיתם."