"הנשק הטוב ביותר נגד לחץ הוא היכול שלנו לבחור מחשבה אחת על פני אחרת."