"דברים גדולים נעשו על ידי סדרה של דברים קטנים שקובצו יחד."