"המעשים שלך מדברים בקול כל כך חזק שאני לא מצליח לשמוע מה אתה אומר."