"גורל,שיש לו כוח גדול בהרבה נושאים אבל בעיקר במלחמה, יכול להביא לשינויים גדולים במצב באמצעות כוחות מעטים."