"אני הייתי מעדיף להיות ראשון בכפר מאשר שני ברומא."