"אני חייתי מספיק כדי לרצות גם את הטבע וגם את התהילה."