"אם אתה חייב לעבור על החוק, עשה את זה בשביל להשיג כח; בשאר המקרים המנע מכך."