"במלחמה, אירועים בעלי חשיבות הם התוצאה של גורמים פשוטים."