"אלו לא השבעים בעלי השיער הארוך שאני מפחד מהם, אלא החיוורים והרעבים."