ציטוטים לפי יוצר

הן פי

משל מקלות השנהב

בסין העתיקה ציווה נסיך צעיר על משרתיו שיביאו לו זוג מקלות אכילה משנהב יקר מפז. כאשר נודע הדבר לאביו, המלך החכם,…