"הזמן הוא מורה מעולה אך למרבה הצער הוא הורג את תלמידיו."