"חשיבה לוגית תוביל אותך מנקודה A לנקודה B, הדמיון יוביל אותך לכל מקום."