"אני לא נכשלתי. אלא מצאתי 10,000 דרכים שלא יעבדו."