"לא בזכות הכח שבנו לארץ אבותינו, שבנו אליה בכח הזכות."