"התובנה האמיתית היחידה היא לדעת שאתה לא יודע כלום."