"מוח זקוק לספרים כמו שחרב זקוקה לאבן השחזה כדי להישאר חד."