"נסה דבר שלא עשית שלוש פעמים. בפעם הראשונה, כדי להתגבר על הפחד מלעשות אותו, פעם שנייה כדי ללמוד איך לעשות אותו ופעם שלישית כדי להבין אם אתה אוהב אותו או לא."