"שלום לא יכול להישמר על ידי כוח; הוא יכול להיות מושג רק על ידי הבנה."