"מה שנכון הוא מה שנשאר אם אתה עושה את כל השאר שגוי."