"על ידי נישואים האישה משתחררת ואילו הגבר מפסיד את חירותו."