"כל פרדה היא מעין מוות וכל פגישה היא תחיית המתים."