"האהבה היא כל ההיסטוריה בחיי האישה, אך רק פרק בחיי הגבר."