"הייתי רוצה לראות כל חייל בכל צד, פשוט מסיר את הקסדה, מתיר את הציוד, מניח את הרובה ואומר:"לא, אני לא הולך להרוג אף אחד." הרבה אנשים עשירים רוצים להילחם. תנו להם את הרובים."