"אם אתה לא עומד בשביל משהו, אתה תיפול בשביל כל דבר."