הזהרו במילים שלכם

הזהר במחשבות שלך; הן נהיות מילים.
הזהר במילים שלך; הן נהיות מעשים.
הזהר במעשים שלך; הם נהיים הרגלים.
הזהר בהרגלים שלך; הם נהיים האופי שלך.
הזהר באופי שלך; הוא נהיה הגורל שלך.

– לאו דזה