"אני שונא אנשים שגונבים את הרעיונות שלי לפני שאני חושב עליהם."