"אם בכל פעם שהייתי חושב עליך היה נופל כוכב אז השמיים היו ריקים."