"אם אתה נולד עני זאת לא אשמתך אבל אם אתה מת עני זאת אשמתך."