"אבא, עשית דברים גדולים רבים, אבל אתה מאוד זקן ואנשים זקנים הם חסרי תועלת."