"ילדים, נתתם את כל מה שיש לכם וניכשלתם. הלקח הוא, אף פעם אל תנסו"