"כולנו משלמים על החיים במוות, אז כל דבר באמצע צריך להיות בחינם."