"הדבר היחיד שגרוע יותר מלהיות עיוור הוא לראות ללא חזון."