"אנשים בכלליות ממהרים להאמין במה שהם מקווים לנכון."